Θερμόμετρα

TRULY

TRULY
Vivocare-Tags Speedy EN

Digital Thermometer - INFRARED NON-CONTACT
It measures the ambient and body temperature without contact with colored warning symbols.

SHINY

SHINY
Vivocare-Tags Shiny EN

Ψηφιακό Θερμόμετρο - PEN TYPE
Αυτό το προϊόν είναι ένα αντι-αλλεργικό θερμόμετρο. Δεν περιλαμβάνει υδράργυρο και μεταλλικά εξαρτήματα.

THERMY

THERMY
Vivocare-Tags Shiny EN

Ψηφιακό Θερμόμετρο - PEN TYPE
"Thermy" Digital Thermometer provides quick and highly accurate reading over the body temperature range. It is suitable for oral, rectal and axillary use.