با ما ارتبات بر قرار کنید

دفتر مرکزی سرویس فنی انبار
Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.
Sultan Selim Mah.
Yunus Emre Cd.No:1/11
34418, Kağıthane, Istanbul
Turkey

T +90 (0)212 319 50 00
F +90 (0)212 319 50 50
info@trimpeks.com

Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.
Sultan Selim Mah.
Yunus Emre Cd.No:1/11
34418, Kağıthane, Istanbul
Turkey

T +90 (0)212 319 50 57
F +90 (0)212 319 50 94
technicalservice@trimpeks.com

Trimpeks Medikal Çözümler
UMF Antrepo Yeşilbayır Mah.
Şimşir Sk.no:14 Hadımköy
Arnavutköy Istanbul
Turkey

T +90 (0)212 771 57 03
F +90 (0)212 771 57 02
trimpeks@trimpeks.com

captcha
بارگذاری مجدد