Alava Tansıyonê

Guardy

Guardy
Vivocare-Tags Guardy EN

Alavê tansiyonê - OTOMATÎK
"Guardy" ji aliyê 4 bi karanîneran ve gengaze bê bi karanîn û asta rîska tansiyona hîper li gor rêxistina tendurustiya cîhanê di şopîne.

Handy

Handy "Ultra"
Vivocare-Tags Handy EN

Alavê Tansiyonê - OTOMATÎK QEVDİK
"Handy Ultra" is a wrist watch device which can be easily hand-carried and is therefore ideally suitable for mobile use.