Termometre

TRULY

TRULY
Vivocare-Tags Speedy EN

Digital Thermometer - INFRARED NON-CONTACT
It measures the ambient and body temperature without contact with colored warning symbols.

SPEEDY

SPEEDY
Vivocare-Tags Speedy EN

Dîjîtal Termometre - BÊ PÊBUN Lİ PİŞT KİZİLÊ
Ev termometreya cênîka ya bi pêbînok wek girêdayî protokola standardên kanuna ASTM E 1965- 98 2009’ê pir caran li nexweşxaneyên perwerdehiyê yên mezin wek kîlînîk test hatiye kirin.

SHINY

SHINY
Vivocare-Tags Shiny EN

Dîjîtal Termometre - DİŞEKLÊPÊNUSÊ DE
Cîva û metalêntevlîhev û yekparvenaxwe. Hun dikarincurbicurdiendamêwucûdaxwe de germbunêbipîvin (Oral, binyaçeg, rektum).

THERMY

THERMY
Vivocare-Tags Shiny EN

Dîjîtal Termometre - DİŞEKLÊPÊNUSÊ DE
"Thermy" Digital Thermometer provides quick and highly accurate reading over the body temperature range. It is suitable for oral, rectal and axillary use.